Πιστοποιήσεις

Οι υψηλές προδιαγραφές ποιότητας είναι πάντοτε προτεραιότητα στην Κλινική Κανακίδη. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε καθιερώσει την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, σε πλήρη εναρμόνιση με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO 9001:2015 & ISO 22000:2005, αντίστοιχα.