Υπηρεσίες

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Κλινικής Κανακίδη με υψηλή επιστημονική κατάρτιση  μεγάλης εμπειρίας, συμβάλλει καθημερινά στην φροντίδα των νοσηλευόμενων μας, έχοντας πάντα σαν αρχή ότι οι  υψηλές παροχές υγείας πρέπει να αναδεικνύουν το αληθινό ενδιαφέρον και τον απόλυτο σεβασμό για τον άνθρωπο.

Οι νοσηλευτικές και ιατρικές μας υπηρεσίες είναι πιστοποιημένες με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

Η Κλινική μας σε συμμόρφωση με τον κανονισμό 852/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή Ασφαλών Τροφίμων είναι πιστοποιημένη με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2005 (HACCP) για την παρασκευή & διάθεση γευμάτων σε Νοσηλευόμενους εντός της Κλινικής.

Κλινικές Υπηρεσίες
Νοσηλευτικές Υπηρεσίες
Θεραπεία Κατακλίσεων
Φυσιοθεραπεία - Κινησιοθεραπεία
Ιατρικές Υπηρεσίες